ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
16.12.201316.12.2013Дiдковська Iрина Олександрiвна
ОписОсоба призначена на посаду корпоративного секретаря за сумiсництвом.Досвiд роботи корпоративним секретарем до призначення на посаду в ПрАТ "Газтек" вiдсутнiй.Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини . У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює в ТОВ "БУДБРОК" на посадi начальника юридичного вiддiлу.