ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.10.2013190/2/2013-ТНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринквідсоткові1000670000Документарні іменні6700000006.5з 5 листопада по 7 листопада кожного року004.11.2028
облiгацiї iменнi вiдсотковi(забезпеченнi) серiя А