ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 25.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.01.200619/1/06Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA1023481005Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні3875100387500100
Акцiї емiтента процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не проводилась.