ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 24.10.2018

Звіт за 3 квартал 2018 року

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
16.12.201316.12.2013Дiдковська Iрина Олександрiвна
ОписЗ метою забезпечення виконання положень Закону України «Про акцiонернi товариства» та реалiзацiї корпоративної полiтики ПрАТ «ГАЗТЕК» 16 грудня 2013 року директором емiтента було прийнято рiшення запровадити в Товариствi посаду корпоративного секретаря з метою зебезпечення взаємодiї ПрАТ «ГАЗТЕКА» iз акцiонерами, спiвдiї iз Нацiональним депозитарiєм України та виконання iнших функцiй щодо забезпечення реалiзацiї корпоративної полiтики та призначити на цю посаду Дiдковську I.О. Зазначена особа акцiями емiтента не володiє.