ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 17.12.2014

Особлива інформація на 16.12.2014

ВІДОМОСТІ

про факти лістнигу/делістнигу цінних паперів на фондовій біржі

N з/п

Дія

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери (%)

Дата реєстрації випуску цінних паперів щодо яких вчинена дія

Номер свідотства про реєстрацію випуску цінних паперів

Найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску цінних папрів

Тип, форма існування цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1ЛістингПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"д/нОблігація підприємства відсоткова1000.0006700001729.00021.10.2014190/2/2013Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуОблігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Зміст інформації:
Наказом Директора ПрАТ "Газтек" вiд 21.11.2014р.№ 21/11-б/р було прийнято рiшення звернутись до ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"щодо включення облiгацiй добiржового реєстру. Облiгацiї ПрАТ "Газтек"(код ЄДРПОУ 31815603) iменнi вiдсотковi забезпеченi серiя А, форма iснування бездокументарна,номiнальна вартiсть 1 облiгацiї -1000,00 грн,кiлькiсть у випуску-670000 шт, свiдоцтво про реєстрацiю випуску НКЦПФР№190/2/2013 вiд 21.10.2014р пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа".Вiдповiдно до рiшення корирувальної комiсiї ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"(протокол вiд 15.12.2014р) iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї А,16.12.2014р включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнем лiстингу.