ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 458350.000  X X
кредит в ПАТ КБ "Надра"  21.10.2010  420000.000  18.000  31.12.2012 
кредит в ПАТ КБ "Надра"  07.11.2011  38350.000  18.000  31.12.2012 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 2370.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 2370.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 75.000  X X
Інші зобов'язання X 20374.000  X X
Усього зобов'язань X 481169.000  X X


Опис: Емiтент податкових зобовязань станом на 31.12.2011р. не має.