ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 000000000 Кiпр, , АНТУПОЛI, 2302, НIКОСIЯ, КО,11 24 24.0000000 24 0 0 0
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 000000000 Кiпр, , СТРОВОЛОС, 2063, НIКОСIЯ, РУМЕЛIС,7 24 24.0000000 24 0 0 0
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 000000000 Кiпр, , ЕВРIХУ, 2831, НIКОСIЯ, АГIАС МАРIНАС,29 27.04.2012 24 24.0000000 24 0 0 0
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 000000000 Кiпр, , ПАЛIОМЕТОХО, 2682, НIКОСIЯ, ФЕРМОПIЛОН,8 27.04.2012 24 24.0000000 24 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього  96 96.0000000 96 0 0 0