ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 933821 X X
у тому числі:
кредит в ПАТ КБ "Надра"21.10.20104200001831.12.2013
кредит в ПАТ КБ "Надра"07.11.2011383501831.12.2013
кредитна лiнiя в ПАТ КБ "Надра"28.08.20124754712331.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 2370 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 2370 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 75 X X
Інші зобов'язання X 15403 X X
Усього зобов'язань X 951594 X X
Опис Емiтент податкових зобовязань станом на 31.12.2012р. не має.