ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Газтек"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Газтек"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 04116
3.1.5. Область, район ["00000" - відсутнє у довіднику], Шевченкiвський р-н
3.1.6. Населений пункт м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Маршала Рибалка,11

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01№794547
3.2.2. Дата державної реєстрації 15.02.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 387500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 387500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Надра"
3.3.2. МФО банку 380764
3.3.3. Поточний рахунок 26004300521001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "Клiринговий дiм"
3.3.5. МФО банку 300647
3.3.6. Поточний рахунок 2600603749

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед- офiсiв)
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
49.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента