ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
16.12.201316.12.2013Дiдковська Iрина Олександрiвна
Опис:
Особа призначена на посаду корпоративного секретаря за сумiсництвом.Досвiд роботи корпоративним секретарем до призначення на посаду в ПрАТ "Газтек" вiдсутнiй.Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини . У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює в ТОВ "БУДБРОК" на посадi начальника юридичного вiддiлу.