ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД000000000Кiпр, ["00000" - відсутнє у довіднику], АНТУПОЛI, 2302, НIКОСIЯ, КО,1119
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД000000000Кiпр, ["00000" - відсутнє у довіднику], СТРОВОЛОС, 2063, Нiкосiя, РУМЕЛIС,724
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД000000000Кiпр, ["00000" - відсутнє у довіднику], ЕВРIХУ, 2831, НIКОСIЯ, АГIАС МАРIНАС,2924
МАТЕРОН ЛIМIТЕД000000000Кiпр, ["00000" - відсутнє у довіднику], СТРОВОЛОС, 2064, НIКОСIЯ, АРГIРОКАСТРУ,164
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД000000000Кiпр, ["00000" - відсутнє у довіднику], ПАЛIОМЕТОХО, 2682, НIКОСIЯ, ФЕРМОПIЛОН,8,24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РГК ТРЕЙДIНГ»38863790Україна, м. Київ, Печерський, 01601, мiсто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, лiтера «А», поверх 215
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/нд/нд/н
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.