ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
16.12.201316.12.2013Дiдковська Iрина Олександрiвна044 284 03 70, dia-advocat@ukr.net
Опис:
Особа призначена на посаду корпоративного секретаря за сумiсництвом.Досвiд роботи корпоративним секретарем до призначення на посаду в ПрАТ "Газтек" вiдсутнiй.Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини . У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює в ТОВ "БУДБРОК" на посадi начальника юридичного вiддiлу.