ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 1577348 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 1480793 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 96556 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 302258 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1879606 X X
Опис облiгацiї 30.12.2013 13150 6.5 04.11.2028
облiгацiї 17.12.2014 16197 19.5 06.09.2029
облiгацiї 20.10.2015 1710000 0 20.11.2020
облiгацiї 19.09.2016 62848 0 19.11.2021

Емiтент станом на 31.12.2017р. має довгостроковi зобовязання за борговими цiнними паперами в розмiрi 1 577 348 тис.грн