ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД00000000Кiпр, м. Київ, АНТУПОЛI, 2302, НIКОСIЯ, КО,1115
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 00000000Кiпр, м. Київ, СТРОВОЛОС, 2063, НIКОСIЯ , РУМЕЛIС,724
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД00000000Кiпр, ЕВРIХУ , 2831, НIКОСIЯ , АГIАС МАРIНАС,2924
МАТЕРОН ЛIМIТЕД00000000Кiпр, м. Київ, НIКОСIЯ , 2064, НIКОСIЯ , АРГIРОКАСТРУ,164
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД00000000Кiпр, м. Київ, ПАЛIОМЕТОХО , 2682, НIКОСIЯ , ФЕРМОПIЛОН,8,24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМСЕТ»40802432Україна, м. Київ, Печерський , 01004, Київ, В.Василькiвська, буд.1-3 2, лiт.«А»9
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/нд/нд/н
Усього

___________

* Заповнювати не обов'язково.