ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД00000000Кiпр, АНТУПОЛI , 2302, НIКОСIЯ, КО,1118751518750
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД00000000КIПР, СТРОВОЛОС , 2063, НIКОСIЯ , РУМЕЛIС,730002430000
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД00000000КIПР, м. Київ, ЕВРIХУ , 2831, НIКОСIЯ, АГIАС МАРIНАС,2930002430000
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД00000000КIПР, ПАЛIОМЕТОХО , 2682, НIКОСIЯ, ФЕРМОПIЛОН,830002430000
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД00000000КIПР, ПАЛIОМЕТОХО , 2682, НIКОСIЯ, ФЕРМОПIЛОН,830002430000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/нд/нд/нд/нд/н
Усього 10875 87 10875 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.