ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IV. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1 2 3 4
16.12.201316.12.2013Дiдковська Iрина Олександрiвна098 2395544, dia-advocat@ukr.net
Опис:
З метою забезпечення виконання положень Закону України <Про акцiонернi товариства> та реалiзацiї корпоративної полiтики ПрАТ "ГАЗТЕК" 16 грудня 2013 року директором емiтента було прийнято рiшення запровадити в Товариствi посаду корпоративного секретаря з метою зебезпечення взаємодiї ПрАТ "ГАЗТЕК" iз акцiонерами, спiвдiї iз Нацiональним депозитарiєм України i НКЦПФР, а також для виконання iнших функцiй щодо забезпечення реалiзацiї корпоративної полiтики. Таким чином на посаду корпоративного секретаря було призначено Дiдковську I.О., яка є сертифiкованим корпоративним секретарем. Зазначена особа акцiями емiтента не володiє та не є посадовою особою ПрАТ "ГАЗТЕК" в розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства".