ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
МАТЕРОН ЛIМIТЕДНЕ 193881Кiпр, м. Київ, 2064, НIКОСIЯ, Аргiрокастру, Строволос, б. 164
КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕДНЕ 193914Кiпр, 2063, НIКОСIЯ, Дiонiсiу Ареопагiту, б. 17, Строволос24
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕДНЕ 193908Кiпр, 2045, НIКОСIЯ, 17, Наркiссоу, Строволос,15
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕДНЕ 193877Кiпр, 2682, НIКОСIЯ, Термопилон, Палiометоко, б. 824
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕДНЕ 193913Кiпр, 2373, НIКОСIЯ, Васiлеос Тефкроу, 9, Агiос Дометiос24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АМСЕТ" 40802432Україна, Київська область, Шевченкiвський, 01004, КИЇВ, вул. Велика Василькiвська/ Басейна, буд. 1-3/2, лi9
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
вiдсутнi0
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.