ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕДНЕ 193908КIПР, АНТУПОЛI, 2302, НIКОСIЯ, КО,1118751518750
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕДНЕ 193914КIПР, СТРОВОЛОС, 2063, НIКОСIЯ, РУМЕЛIС,730002430000
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕДНЕ 193877КIПР, ПАЛIОМЕТОХО, 2682, НIКОСIЯ, ФЕРМОПIЛОН,830002430000
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АМСЕТ" 40802432УКРАЇНА, Київська область, Шевченкiвський, 01004, КИЇВ, вул. Велика Василькiвська/ Басейна, буд. 1-3/2, лi1125911250
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕДНЕ 193913КIПР, ЕВРIХУ, 2831, НIКОСIЯ, АГIАС МАРIНАС,2930002430000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/нд/нд/нд/нд/н
Усього 12000 96 12000 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Країна заповнюється для нерезидентів.